กองทุนและสวัสดิการ (กก.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ

การดูแลการจัดอาหารกลางวันนักเรียนภายในโรงเรียนให้มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด / ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร