สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในการนี้ นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน