สช.จังหวัด

สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเจตนารมณ์ในฐานะหน่วยงานหลักของศอ.บต. และพลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี