กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) ณ จังหวัดระยอง และกรุงเทพมหานคร

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) 
         – รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง    >>คลิก<<
         – รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร     >>คลิก<<