สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และมีนายอับดุลอายี สาแม็ง ส.ส.ยะลา เขต 3 พรรคประชาชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา