กลุ่มงานทะเบียน (กท.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ท สงขลา จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3