สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้านการศึกษาในจังหวัดยะลา กิจกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดยะลามอบหมายให้ นางสุมลทิพย์ ชูเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้านการศึกษาในจังหวัดยะลา กิจกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก โรงแรมปาร์ควิว ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา  จัดโดยสำนักงาน .ปช. ประจำจังหวัดยะลา