ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ.2021)

Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence

มหาวิทยาลัย Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ.2021)

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2564

ผู้สนใจ คลิก