ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ กระทรวงฯ และสมาคมฯ ต่างๆ จัดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ กระทรวงฯ และสมาคมฯ ต่างๆ

จัดกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เชิญชวนเยาวชนเจนอัลฟ่าผลิตสื่อสร้างสรรค์ และรวบรวม 88 คลิป บอกรักแม่ ที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณของน้องๆ เจนเนเรชั่นอัลฟ่า ผ่านความรู้สึกดีๆ เพื่อแสดงพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในอนาคต
—————————————————————————————————————————
ติดตามชมทุกคลิปฯ ที่ https://www.senate.go.th/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%…/TH-TH/