ผู้บริหาร สช.

สช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) ได้นำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของ สช. เข้าร่วมในร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดชัยพฤษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ครู และนักเรียน โรงเรียนกุศลศึกษา วัดชัยพฤกษมาลา รวมจำนวน 150 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการร่วมใจกันทำความสะอาดภายในพระอุโบสถ ทำความสะอาดบริเวณวัด ด้วยการกวาดขยะ ขัดพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 ของงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.