ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

กรมการศาสนาประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม โทร 0 2209 3711