ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมิตรภาพประชาชนแห่งรัสเซีย (People’s Friendship University of Russia) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020-2021

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมิตรภาพประชาชนแห่งรัสเซีย (People’s Friendship University of Russia) ประกาศเชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมโครงการประกวดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้หัวข้อ “Be Master” และ “Project Yourself” ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020-2021

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเรียงความหรือวีดิทัศน์ถึงมหาวิทยาลัยฯ พร้อมอธิบายเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อกับสถาบันดังกล่าว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเรียนร้อยละ 50 ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://master-programs.rudn.ru  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 113