สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงติดตามการดำเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่อำเภอกรงปินัง และอำเภอบันนังสตา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563 สช.จ.ยะลา ร่วมกับ สช.อ. ลงติดตามการดำเนินงาน สถาบันศึกษาปอเนาะตัรเบียตุลเอาลาดินอิสลามียะห์ บ้านบาตูบือละ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และสถาบันศึกษาปอเนาะอัลกอฎีรียะห์ลีตะฮฟีซุลกุรอาน กาโสด ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีนายนิรัน ดะแซ รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธาน