ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius) ณ จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking child’s genius)
ณ จังหวัดอุดรธานี

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงแบ่งการอบรมในรอบจังหวัดอุดรธานี ออกเป็น 2 รุ่น ตามลำดับการสมัคร ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 และ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่ 1  >>Click<<
ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่ 2  >>Click<<

ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันการเข้าร่วมอบรมมาทาง Email : opec.unlock@gmail.com หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0830981019 (อ.สุทาทิพย์ ชาญณรงค์)