สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด สช.จ.ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี