สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.15 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนันท์ สังข์ชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา