ผู้บริหาร สช.

สช. ร่วมคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ลงพื้นที่ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

(28 ก.ค. 63) เวลา 11.00 น. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ลงพื้นที่ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ทำกิจกรรมแจกสิ่งของจำนวน 500 กล่องแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”