เลขาธิการ กช.

กระทรวงศึกษาธิการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

(28 กรกฎาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เวลา 07.00 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จํานวน 69 รูป ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 08.45 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

เวลา 09.15 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีปล่อยคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงพื้นที่ในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ทำกิจกรรมแจกสิ่งของจำนวน 500 กล่องแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จากนั้นผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 10.15 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารีต่อพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ บริเวณพิธี ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ