เลขาธิการ กช.

เลขาธิการ กช. นำข้าราชการ สช. ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

วันนี้ (28 ก.ค.63) เวลา 18.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลง “สดุดีจอมราชา” อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.