สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา ลงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุลอิสลาม และนูรุลอิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 คณะตรวจติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2563 สช.จ.ยะลา ร่วมกับ สช.อ.เบตง ลงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุลอิสลาม และนูรุลอิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายนิรัน ดะแซ รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธาน