เลขาธิการ กช.

สช. จัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (23 ก.ค.63) เวลา 09.30 น. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านภาษาจีน ตลอดจนเป็นการยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน โดยมีนายเฉลิมชัย วาสะสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

          นายอรรถพล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน และมีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนจำนวนมากได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียน ดังจะเห็นได้จากสถิติการขอรับครูอาสาสมัครจีนในโรงเรียนเอกชน ที่ในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก และทดสอบทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีนของตนเอง  โดยในปีที่ผ่านๆมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก เพราะสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ในระดับเวทีโลก ต้องขอบคุณความร่วมมือจากโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอน และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆแก่เยาวชนไทย และสุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังให้นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ให้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563 ทาง สช. ได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกในระดับภูมิภาคผ่านศูนย์จัดประกวดสุนทรพจน์ฯ ใน 6 ภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน มาเข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือกตัวแทน สช. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อคัดเลือกตัวแทน จำนวน 5 คน เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.