กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius)

คลิก>>>รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่<<<

***สำหรับรุ่นที่  4  ขอเลื่อนประกาศเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563***

ขอให้ท่านแจ้งยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมที่ opec.unlock@gmail.com และหากยืนยันแล้วไม่ได้เข้ารับการอบรม ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดหลักสูตรการอบรม และ สช.จะบันทึกรายชื่อไว้ในฐานข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-2821000 ต่อ 662 (อ.สุทาทิพย์) **ในเวลาราชการ**