ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกวดการวาดและการเขียน หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

สพฐ.เชิญน้องๆ นักเรียนนักศึกษา ส่งผลงานประกวดการวาดและการเขียน เพื่อคัดเลือกไปตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

1. ภาพปกและตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
2. ผลงานเขียน ในรูปแบบนิทาน การ์ตูนช่อง เรื่องสั้น เรื่องเล่าประสบการณ์

ส่งผลงานผ่านต้นสังกัด รร. ตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2563 สอบถาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร 02 288 5730-2