กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

 คลิกที่นี่