กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน    ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

คลิก>>>รายชื่อประกาศ<<<

ผู้เข้าอบรมประสงค์จะพักค้าง สามารถเข้าพักที่โรงแรมฯ ในวันแรกที่มีการอบรมคือ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

-การเข้าพัก ห้องละ 2 คน ชายคู่กับชาย หญิงคู่กับหญิง
-ถ้ามาเดี่ยว เจ้าหน้าที่จะขอจับคู่ให้
-หากท่านใดจะพักเดี่ยว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าห้องพักเอง (ส่วนที่เหลือครึ่งนึง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2821000 ต่อ 662 (อ.ศิรินพร และ อ.พีรพล)