ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563

บริษัท นานมี จำกัด จัดกิจกรรมโครงการประกวด ทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน” โดยให้ผู้เข้าประกวดได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่าน การเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงจีน ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำความรูทางภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิง เสริมสร้างความรู้ใหม่ และการนำข้อคิดจากปรัชญามาใช้ในการดำเนินชีวิต

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ บริษัท นานมี จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-648-8000 ต่อ 5400 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com

รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก