ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แจ้งมติมหาเถรสมาคม (กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563)

จากการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่อง กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำเสนอ และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งมติมหาเถรสมาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑ ๗๙๙๙

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก