ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

NuPETHS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ดำเนินโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง และฉลาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนแข็งแรงฉลาดเติบโตเต็มศักยภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงจัดทำ NuPETHS The Heroes 3D Animation ป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการวิดีโอ Animation

  1. หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19
  2. หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน Social Distancing
  3. หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19