เลขาธิการ กช.

คุณครูพี่โอ๊ะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชน จ.บึงกาฬ

ช่วงบ่ายวันที่ 2 ..63 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นางวิเลียน วุฒิสาร ประธาน ปส.กช. จังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

นางกนกวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ที่บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่น สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบึงกาฬนั้น ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแทบทุกวิชา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนการสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ได้

สำหรับการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนก็ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ถึงแม้จังหวัดบึงกาฬ จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่คนในจังหวัดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเพียงจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเลยแม้แต่คนเดียว ต้องขอชื่นชมและขอให้รักษามาตรฐานอันดีเช่นนี้ต่อไป

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.