สช.จังหวัด

สช.จ.ยะลา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 13 คน ดังนี้
1.ด.ญ.นูรุลยันนะห์ มามะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา วิชาอัลอัคลาก
2.ด.ญ.มัรยัมอนีส อัฮมัดมูซา โรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา วิชาอัลอัคลาก
3.ด.ญ.นัจมี ดาเบาะบอ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุลอิสละห์ อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
4.ด.ญ. ซารียะห์ สะรอวอ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)มูอาซาวันอิสลามูดีนา อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
5.ด.ญ.นาดีมา ดอเลาะ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) นูรุลซาฮาดะห์ อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
6.ด.ญ..ยูวารี มะมิง ศูนย์ฯ (ตาดีกา) นูรุลซาฮาดะห์ อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
7.ด.ญ.ซูรีตา สาและ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุลมาอาด อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
8.ด.ญ.รุสนา มีแต ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุลมาอาด อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
9.ด.ญ.สูหัยณี สาแม ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดารุลมาอาด อำเภอรามัน วิชาภาษามลายู
10.ด.ญ.สุไลฮะห์ สาและ โรงเรียนแสงทิพย์วิทยา อำเภอบันนังสตา วิชาภาษามลายู
11.ด.ญ.อิลฮาม โละซิ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อำเภอบันนังสตา วิชาภาษามลายู
12.ด.ช.นัสรูดิน ตาเละ โรงเรียนลุกมานูลฮากีม อำเภอยะหา วิชาภาษามลายู
13.ด.ญ.นิซูฟียะห์ วอลี โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต วิชาอัลอัคลาก