สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.)และ ผอ.สช.อำเภอ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30.นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา