ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

การสำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติ ภายใน 30 มิถุนายนนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสำรวจครูชาวต่างชาติในสังกัด จึงขอให้โรงเรียนเอกชนที่รับชาวต่างชาติเป็นครูผู้สอน เข้าไปกรอกข้อมูลในลิงค์ด้านล่าง ภายใน 30 มิถุนายน 2563 โดยแบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) แบบสำรวจความต้องการนำครูต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาสอนในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ปีการศึกษา 2563) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZuNNStVvySVdnSqiHbbFZMntfjlKYHU8V3HLOBVJe_4RBg/viewform

2) แบบสำรวจความต้องการนำครูต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเข้ามาสอนในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (ปีการศึกษา 2563) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3962x8JZ6sQmbXWk2RUgvUtWBu5eKY_5CDH3nwjp-b74lkQ/viewform