กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.) ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

คลิกที่นี่