ผู้บริหาร สช.

เสมา3 เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี