ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมลงพื้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง และสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน