ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

พว. เผยแพร่สื่อออนไลน์ E-Book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

จัดเตรียมสื่อออนไลน์ E-Book หนังสือเรียนสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สช. ใช้ E-Book ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ คลิก