ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและลำปาง

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและลำปาง โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยาและสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง

รมช.ศธ. มุ่งผลักดันการสร้างแบรนด์สินค้า กศน. โดยตั้งเป้ายกระดับแบรนด์ให้ถึงระดับประเทศ จึงได้ทำการปรึกษากับกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการจดสิทธิบัตรแบรนด์สินค้า กศน. ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อคนในพื้นที่สืบไป