ผู้บริหาร สช.

รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจ กศน.-สช. น่าน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจ กศน.-สช. จังหวัดน่าน โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน

รมช.ศธ. เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาออนไลน์โดยยกตัวอย่างการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมเป็นอย่างมากต่อการศึกษาของนักเรียนในสถาณการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อาทิโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนยานากาว่า กรุงเทพติวเตอร์วิทยา ฯลฯ ซึ่งทาง สช. ได้มีการรวบรวมสื่อการสอนออนไลน์ของโรงเรียนไว้ที่เว็บไซต์ สช. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทั่วประเทศอีกด้วย