ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจพร้อมเปิดปฐมนิเทศนักเรียน กศน. จังหวัดแพร่

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจพร้อมเปิดปฐมนิเทศนักเรียน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ เรือนมิชชันนารี สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

รมช.ศธ. เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาในช่วงสถาณการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนโดยปรับเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นและวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้การเปิดภาคเรียนมีประสิทธิภาพแบะปลอดภัยต่อนักเรียนและครู