ผู้บริหาร สช.

ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่ให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

รมช.ศธ. กล่าวชื่นชมโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาที่เปิดโอกาศให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสในการศึกษาและขอบคุณคุณครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่นในการสอนเด็กให้เหมาะสมต่อเด็กแต่ละคน ซึ่งต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ รมช.ศธ. ยังให้กำลังใจแก่เด็กพิเศษและครูของโรงเรียนสันติจินตนาทุกคน เพื่อให้เด็กพิเศษมีความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ