ผู้บริหาร สช.

เสมา3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์

รมช.ศธ. กล่าวขอบคุณ กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้ประชาชนได้อบรมด้านความรู้และวิชาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  อีกทั้งยังทำการผลิตหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง