นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย จังหวัดพัทลุง ร่วมผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาแก่ครอบครัว นักเรียนที่ประสบปัญหา COVID-19

(5 มิถุนายน 2563) โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง พัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวนักเรียน จำนวน 5 ครอบครัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พระบรมราชินี นอกจากนี้ได้รวบรวมเงินจากมูลนิธิพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศพัทลุง นางปาริชาติ แขกเพ็ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน  20,000 บาท และชุดถุงยังชีพมอบให้กับครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาโรคระบาด และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย

นายชื่น ฤทธิวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยภาคบ่ายโรงเรียนอนุบาลช้างน้อยได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นทุกคนไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้ทุกคน จากการเยี่ยมบ้านของครูประจำชั้นพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งประสบปัญหาด้านครอบครัว ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ สภาพบ้านชำรุด ไม่แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยได้ประสานงานกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพัทลุง นางปาริชาติ แขกเพ็ง เพื่อขอรับทุนการศึกษาและถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น