สช.จังหวัด

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมผู้แทนผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมตัวแทนผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา