เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

*** กรุณาตรวจสอบแบบรายงานการผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.2 และ ปพ.3 ก่อนนำส่ง สช.ส่วนกลาง, สช.จังหวัด และ ศธจ.