จัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)