ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ปปช. ขอเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ปปช. ได้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม ส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ปปช. ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
โทรศัพท์ 02-282-3836