คลังสื่อการสอน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

ช่องรายการ

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 2 อนุบาลศึกษาปีที่ 2 อุดมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อนุบาลศึกษาปีที่ 3 ครู

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
เลือกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้น พบ DLIT วิดีโอที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ เข้าใจง่าย ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้ , สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย และ/หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบการสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระฯและชั้น เพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ