นักเรียนดี-โรงเรียนเด่น

นักเรียนชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทกีต้าร์

นักเรียนชนะการประกวดดนตรีประเภทกีต้าร์