Menu Close

การอบรมครูสอนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนเอกชน

         สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดให้มีการอบรมครูสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          สำหรับครูผู้สอนภาษาจีน ในสังกัด สช. ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยส่งใบสมัครไปที่อีเมล์ kzxymsd@hanbanthai.org ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 08 5844 1865

https://www.pourhauslakewood.com