Menu Close

โครงการความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม (Gamer to Coder)

ด้วย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนท์ (Digital Entertainment) เกมออนไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบนโทรศัพท์มือถือ รวมถึงแพลตฟอร์มในการถ่ายทอดสดกีฬาสปอร์ตและช่องทางการสื่อสารเพื่อความบันเทิงชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน มุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางติจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นให้เข้าถึงทุกคนได้อย่างเท่าเทียมเพื่อยกระดับสังคมไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังพัฒนาการศึกษาและเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่คนไทยอย่างทั่วถึง จึงได้วางแผนจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนานักเล่นเกม (เกมเมอร์) รุ่นใหม่สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม (Gamer to Coder) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมส่งเสริมความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่สำคัญให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพในสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปในอนาคต

บริษัท การีนาฯ จึงขอประชาสัมพันโครงการความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่สู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม (Gamer to Coder) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 โดยสามารถศึกษาละเอียดโครงการความร่วมมือ Gamer to Coder และสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซด์ https://gamertocoder.garena.co.th เพื่อชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและการีนา กว่า 100,000 บาท

สามารถสอบถามข้อมูลโครงการได้ที่
คุณดนุภณ ศรีเมฆ โทร. 083 038 7645 อีเมล : danupon.s@sea.com
คุณพัทธ์ธีรา ชุนพิพัฒน์ โทร. 084 122 6993 อีเมล : patthera.c@sea.com

https://www.pourhauslakewood.com